DataRetPr051214Nl

EU neemt Big Brother-richtlijn aan, negeert industrie en burgers

14 december 2005 (Straatsburg, Frankrijk) -- Het Europees Parlement heeft vandaag een richtlijn aangenomen die de grootste surveillance-databank ter wereld als gevolg zal hebben, dewelke alle communicaties binnen de EU zal opvolgen. "Vanaf vandaag moeten alle EU burgers gevolgd en gecontroleerd worden zoals de eerste de beste misdadiger", zegt Pieter Hintjens, voorzitter van de FFII.

De Richtlijn over de Bewaring van Gegevens werd aangenomen met 378 tegen 197 stemmen, na een deal tussen de Raad en de leiders van de twee grootste groepen in het Parlement, de EPP-ED (conservatieven) en de PSE (socialisten). De rapporteur voor de richtlijn, Alexander Alvaro (liberalen) liet uit protest zijn naam van het rapport verwijderen.

Jonas Maebe van de FFII zegt: "De richtlijn eist onder andere het bijhouden van de afzender en bestemmeling van elke mail die je verzendt, de bron en het doel van elk telefoongesprek, en je locatie tijdens de volledige duur van elk mobiel telefoongesprek. Bovendien vermeldt de richtlijn niet wie voor al dit bijhouden moet betalen, wat de interne telecommunicatiemarkt ernstig zal verstoren."

"Hierbij komt nog dat de richtlijn geen rekening houdt met hoe Internetprotocollen functioneren. Bij telefonie via het Internet is het bijhouden van die gegevens bijvoorbeeld in het algemeen onmogelijk zonder in alle gegevenspakketjes te gaan kijken. De reden is dat dergelijke verbindingen niet noodzakelijk via een centrale server gebeuren die de noodzakelijke boekhouding kan doen. En dan heb je nog technieken zoals "tunnelen" (VPN's) die het simpelweg onmogelijk maken om naar de inhoud te kijken", voegt hij toe.

De verzamelde gegevens kunnen beschikbaar gemaakt worden zonder speciale bevelschriften te vereisen, en zonder beperking tot een bepaald type misdaad. Er zal geen onafhankelijke evaluatie zijn, evenmin als extra privacy- of veiligheidsmaatregelen. De gegevens zullen worden bijgehouden voor periodes gaande van zes maanden tot eender welke duur waarvan de Commissie door een lidstaat overtuigd kan worden.

Hartmut Pilch van de FFII besluit: "Dit resultaat bewijst dat we steeds waakzaam moeten zijn vanaf het begin aan elke relevante richtlijn moeten werken. Op dit moment dreigt b.v. ook de geplande IPRED2 richtlijn, die eveneens unaniem door de industrie en de burgerrechtenbeweging verworpen wordt, iedereen die door een octrooi verrast wordt als crimineel te bestempelen."

Achtergrondinformatie

Contact

Hosting sponsored by Netgate and Init Seven AG